2018ལོར་རང་ལྗོངས་ཀྱིས་གྲོང་ཁྱེར་དང་གྲོང་རྡལ་གྱི་མི་ཁྲི་ལྔ་ལས་ཞུགས་ཐུབ་པ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་པ།

སྤེལ་དུས། 2018-02-04ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད