མཁའ་དབུགས་འབག་ཙོག་གི་གཙང་སེལ་འགོག་སྲུང་ཐད་ཀྱི་ལོ་ངོ་གསུམ་རིང་གི་འཆར་གཞི་ཞེས་པ་སྤེལ།

སྤེལ་དུས། 2018-02-04ཡོང་ཁུངས། མཚོ་སྔོན་བོད་སྐད་དྲ་ལམ་རྒྱང་སྒྲོག་བརྙན་འཕྲིན་ཁང་།

མཉམ་སྤྱོད