ཐུར་ཁེས་སི་རི་ཡ་རུ་དམག་དོན་འགུལ་སྐྱོད་ཁྲོད་དྲག་སྤྱོད་པ་བརྒྱད་བརྒྱ་ལྷག་བསད།

སྤེལ་དུས། 2018-02-04ཡོང་ཁུངས། མཚོ་སྔོན་བོད་སྐད་དྲ་ལམ་རྒྱང་སྒྲོག་བརྙན་འཕྲིན་ཁང་།

མཉམ་སྤྱོད