ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་དབྱང་དང་རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གི་གྲོང་གསེབ་དར་རྒྱས་གཏོང་ཐབས་སྐོར་གྱི་འཐབ་ཇུས་བསམ་འཆར།

སྤེལ་དུས། 2018-02-05ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད