བཀག་རྒྱ་ལྷོད་པའི་ཨུ་རུ་སུའི་ལུས་རྩལ་པ་བཅོ་ལྔ་ཕིན་ཁྲིང་དགུན་དུས་ཨོ་རྩལ་འགྲན་ཚོགས་ཁྲོད་ཞུགས་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཡོད་ཀྱང་སྲིད།

སྤེལ་དུས། 2018-02-05ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད