ཝུའུ་དབྱིང་ཅེ་ཡིས་ལྗོངས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་དང་སྲིད་གཞུང་། སྲིད་གྲོས་སོགས་ཀྱི་དཔུང་ཁག་གི་ཁོངས་མི་གསར་རྙིང་དབར་བཞུགས་མོལ་གནང་བ།

སྤེལ་དུས། 2018-02-05ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད