སུའུ་པིན་ཐེན་ལ་སྨི་དྲུག་ཅུའི་འགྲན་ཚན་གྱི་ཨང་དང་པོ་ཐོབ་པ་མ་ཟད་ཡ་གླིང་གི་ཟིན་ཐོ་གསར་པ་བཀོད།

སྤེལ་དུས། 2018-02-05ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད