རྔ་བ་ཁུལ་གྱིས་ལས་འཁྱུར་དང་ལས་བྲལ་ངལ་གསོའི་ལས་བྱེད་རྒན་པར་དཔྱིད་གསར་འཚམས་འདྲིའི་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ་འཚོགས།

སྤེལ་དུས། 2018-02-06ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད