ལི་ཁེ་ཆང་གིས་ཀྲུང་གོ་ལ་ཡོད་པའི་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་ཆེད་མཁས་པ་དང་དཔྱིད་གསར་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ་འཚོགས།

སྤེལ་དུས། 2018-02-06ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད