རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གི་གསར་འགྱུར་གཞུང་ལས་ཁང་གིས་ཁྱབ་བསྒྲགས་ཚོགས་འདུའི་ཐོག་ཀྲུང་དབྱང་གི་ཡིག་ཆ་དང་པོ་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས།

སྤེལ་དུས། 2018-02-06ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད