ལྗོངས་ཡོངས་ཀྱི་གྲོངས་གསེབ་ལས་དོན་ཚོགས་འདུའི་དགོངས་དོན་ལག་བསྟར་དོན་འཁྱོལ་བྱེད་པའི་གླེང་ཐེངས་གཉིས་པ།

སྤེལ་དུས། 2018-02-06ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད