བྱང་ཁོ་རེ་ཡའི་མཐོ་རིམ་མི་སྣའི་འཐུས་ཚབ་ཚོགས་པས་ལྷོ་ཁོ་རེ་ཡར་རྒྱལ་དོན་འཚམས་འདྲི་བྱས་ཏེ་དགུན་དུས་ཨོ་རྩལ་འགྲན་ཚོགས་སུ་ཞུགས་རྒྱུ་རེད།

སྤེལ་དུས། 2018-02-06ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད