ཚེས་ལྔ་ཉིན་༢༠༡༨ལོའི་ཀྲུང་དབྱང་བརྙན་འཕྲིན་ཁང་གི་དཔྱིད་གསར་དགོང་ཚོགས་ཀྱི་ཆས་སྤྲས་འཁྲབ་སྦྱོང་ཐོག་མར་འཁྲབ།

སྤེལ་དུས། 2018-02-06ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད