རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གསར་འགྱུར་གཞུང་སྒྲུབ་ཁང་གིས་ཁྱབ་བསྒྲགས་ཚོགས་འདུ་བསྡུས་ནས་ཀྲུང་དབྱང་གི་ཡིག་ཆ་དང་པོའི་གནས་ཚུལ་གསལ་འགྲེལ་བྱས།

སྤེལ་དུས། 2018-02-06ཡོང་ཁུངས། མཚོ་སྔོན་བོད་སྐད་དྲ་ལམ་རྒྱང་སྒྲོག་བརྙན་འཕྲིན་ཁང་།

མཉམ་སྤྱོད