བདེ་ཆེན་ཁུལ་ནི་ཆེས་བརྟན་བརླིང་དང་ཆེས་མཛེས་སྡུག་ཆེས་འཆམ་མཐུན་བཅས་ཀྱི་བོད་ཁུལ་དུ་འཛུགས་སྐྱོང་བྱེད།

སྤེལ་དུས། 2018-02-06ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད