རྒྱལ་ཁབ་གསར་འགྱུར་གཞུང་ལས་ཁང་གི་རྒྱལ་ཕྱི་ནང་གི་གསར་འགོད་པའི་སྣེ་ལེན་ཚོགས་འདུའི་ཐོག་རྫོང་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅིས་གྲོང་གསེབ་དར་རྒྱས་སྐོར་གླེང་།

སྤེལ་དུས། 2018-02-07ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད