ཨུ་རུ་སུ་ཡིས་གཏོར་ལྷུང་ཐེབས་པའི་འཐབ་འཛིང་གནམ་གྲུའི་འཕུར་སྐྱོད་པར་ཆེས་མཐོའི་གཟེངས་རྟགས་རྗེས་སྤྲོད་གནང་།

སྤེལ་དུས། 2018-02-07ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད