ཨུ་རུ་སུ་ཡིས་གཏོར་ལྷུང་ཐེབས་པའི་འཐབ་འཛིང་གནམ་གྲུའི་འཕུར་སྐྱོད་པར་ཆེས་མཐོའི་གཟེངས་རྟགས་རྗེས་སྤྲོད་གནང་།

སྤེལ་དུས། 2018-02-07ཡོང་ཁུངས། མཚོ་སྔོན་བོད་སྐད་དྲ་ལམ་རྒྱང་སྒྲོག་བརྙན་འཕྲིན་ཁང་།

མཉམ་སྤྱོད