དཀར་མཛེས་ཁུལ་གྱིས་བོད་ཁུལ་སྤྱི་ཚོགས་བརྟན་བརླིང་དང་འཕེལ་རྒྱས་མགྱོགས་པོ་ཡོང་གང་ཐུབ་བྱེད།

སྤེལ་དུས། 2018-02-08ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད