མཚོ་སྔོན་གྱིས་སྐྱེ་ཁམས་ཨང་དང་པོར་འཇོག་པ་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱས་ཏེ་དྭངས་གཙང་གི་ཆུ་བོ་ཤར་རྒྱུགས་ལ་ཁག་ཐེག་བྱས།

སྤེལ་དུས། 2018-02-08ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད