སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་ཏང་ཨུ་དང་སྲིད་གཞུང་གིས་སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་མི་རིགས་ས་ཁུལ་གྱི་ལས་བྱེད་མང་ཚོགས་ལ་འཚམས་འདྲིའི་འཕྲིན་ཡིག་སྤྲིངས།

སྤེལ་དུས། 2018-02-08ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད