མར་ཏི་ཝེའི་ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཁང་གིས་ངོ་རྒོལ་ཕྱོགས་ཁག་བཙོན་གྲོལ་གཏོང་བའི་ཐག་བཅད་ཕྱིར་འཐེན་བྱས།

སྤེལ་དུས། 2018-02-08ཡོང་ཁུངས། མཚོ་སྔོན་བོད་སྐད་དྲ་ལམ་རྒྱང་སྒྲོག་བརྙན་འཕྲིན་ཁང་།

མཉམ་སྤྱོད