ཞི་ཅིན་ཕིང་དང་ཝེ་ཐེ་ནམ་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྤྱི་ཁྱབ་ཧྲུའུ་ཅི་རོན་ཧྥུ་ཀྲོན་གཉིས་ཀྱིས་ཕན་ཚུན་ལ་ལོ་གསར་གྱི་སྨོན་འདུན་ཞུས།

སྤེལ་དུས། 2018-02-09ཡོང་ཁུངས། མཚོ་སྔོན་བོད་སྐད་དྲ་ལམ་རྒྱང་སྒྲོག་བརྙན་འཕྲིན་ཁང་།

མཉམ་སྤྱོད