ཡུན་ནན་བག་བྲོ་གྲོང་སྡེས་ཚོགས་ཆེན་བཅུ་དགུ་པའི་སྙིང་དོན་གྱིས་མཛུབ་སྟོན་བྱས་ནས་འབག་མེད་འཕེལ་རྒྱས་དེ་ཕྱུག་འགྱུར་གྱི་ཐབས་མཆོག་ཏུ་འགྱུར་བཅུག་ཡོད།

སྤེལ་དུས། 2018-02-09ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད