འགྲིམ་འགྲུལ་ཉེན་རྟོག་གིས་རྒྱལ་ལམ་གཉིས་གཅིག་གསུམ་གྱི་ཟུང་ཆུའི་ལམ་དུམ་ཐོག་གི་གངས་འཁྱགས་བསལ་ནས་ཤར་གཏོང་ཐག་ཐེག་བྱེད།

སྤེལ་དུས། 2018-02-09ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད