དཀར་མཛེས་ཁུལ་གྱིས་ཁུལ་ཡོངས་ཀྱི་འགྲིམ་འགྲུལ་ལས་གཞི་གལ་ཆེན་གྱི་རྩིས་སྤྲོད་ཚོགས་འདུ་འཚོགས།

སྤེལ་དུས། 2018-02-09ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད