རང་རྒྱལ་གྱིས་ལོ་གཉིས་རིང་མེ་མདའ་དང་འབར་རྫས་ཀྱི་ཁྲིམས་འགལ་ཉེས་བསགས་ལ་རྡུང་རྡེག་བྱེད་པའི་ཆེད་དོན་བྱ་སྤྱོད་སྤེལ་རྒྱུ་རེད།

སྤེལ་དུས། 2018-02-09ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད