ལྗོངས་སྲིད་གྲོས་ཀྱིས་མི་རིགས་ཁག་དང་ལས་རིགས་ཁག་གི་བོད་ས་ཁྱི་ལོའི་ལོ་གསར་བསུ་བའི་ཇ་སྟོན་བཤམས་པ།

སྤེལ་དུས། 2018-02-09ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད