ཝུའུ་དབྱིང་ཅེ་ཡིས་ལས་འཁྱུར་རྒན་ཡོལ་ཞུས་པའི་ལས་བྱེད་པ་རྒན་གྲས་དང་ལམ་བཞིའི་བོད་སྐྱོད་འཐབ་འཛིང་པ་རྒན་གྲས། རྒྱལ་གཅེས་འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་འགྱུར་མི་སྣ་སོགས་ལ་འཚམས་འདྲི་གནང་བ།

སྤེལ་དུས། 2018-02-10ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད