ཡུན་ནན་བག་གྲོ་གྲོང་སྡེ་རུ་ཏང་གི་ཚོགས་ཆེན་བཅུ་དགུ་པའི་སྙིང་དོན་གྱི་མཛུབ་སྟོན་འོག་འབག་མེད་ནི་ཕྱུག་འགྱུར་ཐབས་མཆོག་ཏུ་གྱུར།

སྤེལ་དུས། 2018-02-10ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད