ཚེས་བཅུ་ཉིན་ཤམ་བྷ་ལའི་ཞིང་ཁམས་ཞེས་པའི་བོད་སྐད་ཀྱི་འགྱུར་མ་ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན་ནས་གཏོང་རྒྱུ་རེད།

སྤེལ་དུས། 2018-02-10ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད