རང་རྒྱལ་གྱིས་དགུན་དུས་ཨོ་རྩལ་འགྲན་ཚོགས་གོ་སྐབས་སུ་བརྩིས་ནས་གངས་འཁྱགས་ལུས་རྩལ་འཕེལ་རྒྱས་ལ་སྐུལ་འདེད་བྱས།

སྤེལ་དུས། 2018-02-10ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད