བཞི་བཟང་གྲོང་གསེབ་གཞུང་ལམ་གྱིས་ཞིང་ལས་དང་ཞིང་སྡེ་དེང་རབས་ཅན་དུ་འགྱུར་བར་ཞབས་ཞུ་སྒྲུབ།

སྤེལ་དུས། 2018-02-10ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད