ཅང་ཅེ་ཡིས་རྒྱལ་ལམ་109ལམ་ཐིག་གི་ནག་ཆུ་ནས་ལྷ་ས་བར་གྱི་དུམ་བུའི་ཚོད་འཛིན་རང་བཞིན་གྱི་ལས་གྲྭའི་རྣམ་གྲངས་འཛུགས་སྐྲུན་བྱེད་ཡུལ་དུ་རྟོག་ཞིབ་གནང་བ།

སྤེལ་དུས། 2018-02-10ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད