ཙེང་དབན་མིང་གིས་ལས་བྱེད་རྒན་གྲས་ལས་དོན་གྱི་ཆེད་དོན་ཚོགས་འདུའི་ཐོག་གསུང་བཤད་གནང་བ།

སྤེལ་དུས། 2018-02-10ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད