རྒྱལ་ཡོངས་དང་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱིས་ཉེས་གསོག་ཕྱོགས་གཏོགས་ཀྱི་ཉེས་གསོག་བྱ་སྤྱོད་ཐེར་འདོན་བྱེད་པའི་དྲྭ་ཚིགས་དང་ཁ་པར་ཨང་གྲངས་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་པ

སྤེལ་དུས། 2018-02-11ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད