རང་ལྗོངས་ཀྱིས་རྒན་གསོའི་ཞབས་ཞུའི་བྱ་གཞག་གི་གློད་སྡོམ་ཞབས་གསུམ་སྒྱུར་བཅོས་བྱེད་མགྱོགས་སུ་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན་པ།

སྤེལ་དུས། 2018-02-11ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད