ཕིང་ཁྲང་དགུན་དུས་ཨའོ་རྩལ་འགྲན་ཚོགས་ཐོག་རྒྱུག་ཐུང་འཁྱགས་ཤུད་བུད་མེད་ཀྱི་སྨི་སུམ་སྟོང་ཅན་གྱི་མཐུད་རྒྱུག་ནང་རང་རྒྱལ་གྱི་འགྲན་ཞུགས་པས་ཨའོ་རྩལ་འགྲན་ཚོགས་ཀྱི་ཟིན་ཐོ་བསྐྲུན་ནས་མཇུག་འགྲན་ནང་ཞུགས།

སྤེལ་དུས། 2018-02-12ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད