ཆེ་དགྲ་ལྷས་ལས་འཁྱུར་རྒན་ཡོལ་ཞུས་པའི་ལས་བྱེད་རྒན་གྲས་དང་འཐབ་འཛིང་པ་རྒན་གྲས་རྒྱལ་གཅེས་འཐབ་ཕྱོགས་མི་སྣའི་རྗེས་རབས་པར་གཟིགས་པ།

སྤེལ་དུས། 2018-02-12ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད