ཚོགས་ཆེན་བཅུ་དགུ་བའི་སྙན་ཞུའི་དུས་དེབ་ཕྱི་སྐད་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་དུ་པར་སྐྲུན་འགྲེམ་སྤེལ་བྱས།

སྤེལ་དུས། 2018-02-12ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད