རོང་བྲག་རྫོང་གི་རྒྱལ་ལམ་སུམ་ལྔ་ཐིག་ཞིག་གསོ་དང་གནོད་རྗེས་བསྐྱར་སྐྲུན་གྱི་ཨར་ལས་འགོ་བརྩམས།

སྤེལ་དུས། 2018-02-12ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད