ཝང་དབྱང་རྒྱལ་ཡོངས་རང་བཞིན་གྱི་ཆོས་ལུགས་ཚོགས་པའི་འགན་འཁུར་མི་སྣས་ལོ་གསར་བསུ་བའི་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུར་ཞུགས།

སྤེལ་དུས། 2018-02-12ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད