ཀྲུང་དབྱང་དྲིལ་སྒྲོག་པུའུ་སོགས་པུའུ་ཨུས་དྲ་ཐོག་གི་ཁྲིམས་འགལ་ཐད་གཏོང་བྱ་སྤྱོད་སོགས་ལ་དག་ཐེར་བྱེད་པའི་བྱ་འགུལ་སྤེལ་རྒྱུ་བཀོད་སྒྲིག་བྱས།

སྤེལ་དུས། 2018-02-13ཡོང་ཁུངས། མཚོ་སྔོན་བོད་སྐད་དྲ་ལམ་རྒྱང་སྒྲོག་བརྙན་འཕྲིན་ཁང་།

མཉམ་སྤྱོད