རང་རྒྱལ་གྱི་སྨན་བཅོས་ལམ་ལུགས་བཅོས་བསྒྱུར་ལ་ཐོད་བརྒལ་རང་བཞིན་གྱི་གྲུབ་འབྲས་བླངས།

སྤེལ་དུས། 2018-02-13ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད