བོད་ལྗོངས་ཀྱིས་ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་ཨང་བཅུ་གསུམ་པའི་དུས་མཇུག་ཞང་དང་གྲོང་རྡལ་དང་སྒྲིག་གཞི་ཚང་བའི་གྲོང་ཚོ་ཡོངས་ལ་གཞུང་ལམ་ཤར་གཏོང་ཐུབ་པ་བྱ་རྒྱུ་རེད།

སྤེལ་དུས། 2018-02-13ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད