ཕིན་ཁྲང་དགུན་དུས་ཨའོ་རྩལ་འགྲན་ཚོགས་ཀྱི་བུད་མེད་འཁྱགས་ཤུད་རྐྱང་མའི་Uདབྱིབས་ཅན་གྱི་འགྲན་རའི་ནང་ཀྲུང་གོའི་འགྲན་ཞུགས་པས་ཨང་གཉིས་པ་བླངས།

སྤེལ་དུས། 2018-02-14ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད