ཐན་ཅིན་གྲོང་ཁྱེར་ཞིབ་དཔྱོད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཁྲིམས་ལྟར་སུན་ཀྲིང་ཚའེ་ཡིས་ལྐོག་རྔན་ལེན་པར་དོགས་པ་ཡོད་པའི་གྱོད་གཞི་གཞུང་གཏུག་བྱས།

སྤེལ་དུས། 2018-02-14ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད