དཀར་མཛེས་ཁུལ་ཨུས་ཆེད་དོན་གྲོས་ཚོགས་འཚོགས་ནས་འཇོན་མི་གསོ་སྐྱོང་བྱེད་པའི་ལས་གཞི་ཞིབ་འཇུག་བྱས།

སྤེལ་དུས། 2018-02-14ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད