ཚོགས་ཆེན་བཅུ་དགུ་པའི་སྙིང་དོན་ལག་བསྟར་བྱས་ནས་གོ་འཇོའི་ལོ་སར་གཏོང་ཞེས་པའི་པར་རིས་འགྲེམ་སྟོན་བྱས།

སྤེལ་དུས། 2018-02-14ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད