སྲིད་གྲོས་ཨུ་ཡོན་གྱིས་ལྟ་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་འཆར་ཟིན་རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་ལས་ཁུངས་བཅོས་སྒྱུར་གྱི་ཇུས་གཞིར་གྲོས་བསྡུར་བྱས།

སྤེལ་དུས། 2018-03-14ཡོང་ཁུངས། མཚོ་སྔོན་བོད་སྐད་དྲ་ལམ་རྒྱང་སྒྲོག་བརྙན་འཕྲིན་ཁང་།

མཉམ་སྤྱོད